Kulturtjenestebussen

Kommunale dagtilbud og skoler i Lolland og Guldborgsund kommune kan søge transportudgifter dækket via Kulturtjenestebussen.

 

Formålet
Formålet er at bidrage til at dagtilbud og skoler uanset geografisk placering kan indgå i samarbejde med og benytte kultur- og læringsforløb hos Kulturtjenestens deltagende aktører. På denne måde sikrer vi at børn og unge indgår i læringsforløb gennem Kulturtjenesten uanset skole eller dagtilbud. Transporten dækker udgifter til bus for dagtilbud/skole til og fra en af Kulturtjenestens aktører.

 

Ansøgning

I kan ansøge løbende. Ansøg gerne i god tid. I skal ansøge, senest 3 uger før, I skal bruge bussen.

I ansøger ved at udfylde skemaet nedenfor. Ansøgningsskemaet bruges i en undersøgelse af transportudfordringerne i kommunerne.
 

Hvordan tildeles midlerne?

For at sikre, at alle børn og unge får gavn af ordningen tilgodeses ansøgninger, hvor bussen er fyldt. Derfor bør turen planlægges i god tid og i samarbejde mellem enten flere stuer eller flere klasser.

 

Praktiske forhold

  • Der ydes kun dækning til direkte transport mellem dagtilbud/skole og kulturaktøren. Dagtilbuddet eller skolen booker turen ved busselskabet, når/hvis tilskuddet bevilliges. 
  • Der kan maks. transporteres 50 personer. Afhentning skal ligge mellem kl. 8.00 – 9.00 og I skal være tilbage senest kl. 13.30
  • Transporten og besøget hos kulturaktøren skal synliggøres, så det tydeligt fremgår, at Kulturtjenesten er medarrangør. Enten ved forældreinformation, og eller ved senere beskrivelse af arrangementet. Logo kan downloades her.

Klik her for online ansøgning