Medlemskab

Rammer for medlemskontingent

Kulturaktører og kulturinstitutioner er tilknyttet Kulturtjenesten igennem en medlemsaftale, hvor der er indgået beslutning om type af pakke/medlemskab. Nedenfor ses en fyldestgørende beskrivelse af rammerne for medlemsaftalerne.

Kulturaktør/institutions opgaver:

 • Kulturaktør/kulturinstitution leverer information om de tilbud, der ønskes synliggjort af Kulturtjenesten.
 • Kulturaktør/kulturinstitution deltager i netværksaktiviteter for kulturinstitutioner/aktører, der er en del af Kulturtjenesten.
 • Kulturaktør/kulturinstitution deltager evt. i udvikling af workshops/undervisningstilbud i samarbejde med Kulturtjenestens øvrige aktører, hvor egenfinansiering kan forekomme.
 • Kulturaktør/kulturinstitution deltager evt. i udvikling af workshops/undervisningstilbud i samarbejde med skoler og daginstitutioner.
 • Kulturaktør/kulturinstitution er repræsenteret ved Kulturtjenestens årlige generalforsamling.
 • Kulturaktør/kulturinstitution deltager i evaluering og måling af samarbejdets effekt fastsat ud fra fælles kriterier i Kulturtjenesten.

Kulturtjenestens opgaver:

 • Kulturtjenesten medvirker til at markedsføre Kulturaktør/kulturinstitutions tilbud til skoler og dagtilbud. Dette sker igennem Kulturtjenestens website, som fungerer som én synlig adgang til kultur- og læringsforløb for skoler og dagtilbud, igennem et månedligt nyhedsbrev til skoler og dagtilbud, igennem et samlet katalog/liste over tilbud og derudover igennem opsøgende arbejde, der sker efter nærmere aftale mellem Kulturaktør/kulturinstitution og Kulturtjenesten.
 • Kulturtjenesten opbygger og faciliterer netværk for kulturinstitutioner/aktører, der er en del af Kulturtjenesten, herunder Kulturaktør/kulturinstitution, hvorigennem Kulturaktør/kulturinstitution for mulighed for at synliggøre sig og indgå i nye samarbejder med skoler og dagtilbud.
 • Kulturtjenesten giver sparring på ansøgninger til Kulturtjenestens udviklingspulje til projekter, som sker i samarbejde mellem Kulturaktør/kulturinstitution og Kulturtjenestens øvrige deltagere.
 • Kulturtjenesten afholder med jævne mellemrum netværksmøder for kulturaktører og -institutioner, hvor kulturaktørerne får faglige løft og input til deres arbejde med at udvikle og synliggøre kultur- og læringsforløb overfor skoler og dagtilbud.

Medlemskaber: Hvilke muligheder er der?

 • VIP-pakke for VIP-MEDLEMMER: VIP-medlemmer får med VIP-pakken formidling via www.kulturtjenesten.dk, indlæg i fælles markedsføringsmaterialer, som rammer målgruppen præcist via velfungerende netværk, adgang til netværksaktiviteter med højt fagligt indhold og mulighed for tværgående samarbejde. VIP-medlemmer har desuden mulighed for at søge Kulturtjenestens udviklingspulje. Prisen er 25.000 kr. pr. år for kulturinstitutioner og 15.000 for kulturaktører.

 

 • Basispakke for basismedlemmer: Kulturtjenestens basispakke er for medlemmer, der ønsker synlighed og nem adgang til Kulturtjenesten. Basispakken indeholder formidling via www.kulturtjenesten.dk og indlæg i fælles markedsføringsmaterialer, deltagelse i netværksaktiviteter med højt fagligt indhold og adgang til kulturambassadørnetværk. Basispakkemedlemmerne kan ikke søge Kulturtjenestens udviklingspulje. Prisen er 20.000 kr. pr. år for kulturinstitutioner og 10.000 for kulturaktører. Der vil være mulighed for opgradering til VIP-pakke.

Om processen:

Når der er indgået aftale om samarbejde udarbejdes en medlemsaftale som beskriver tidsrammen for medlemsaftalen, rammer for misligholdelse samt økonomi.

 

Definition: kulturaktører
Er selvstændige erhvervsdrivende kulturaktører, som med den rette uddannelsesmæssige baggrund inden for kultur og formidling kan tilbyde kultur- og læringsforløb af faglig høj kvalitet. Kulturaktører er definerede ved at være små virksomheder, med max. to fuldtidsansatte.

 

Definition: kulturinstitutioner
Private eller statsstøttede/kommunale kulturinstitutioner med fagligt uddannet personale og med min. tre fuldtidsansatte. Kulturinstitutioner er kendetegnet ved at have et i forvejen varieret udbud af kultur- og læringsforløb målrettet til børn og unge.

 

Ny i Kulturtjenesten

- Er du en mindre selvstændig kulturaktør/institution eller forening, der har et kultur- eller læringsforløb, som du/I gerne vil have formidlet igennem Kulturtjenesten?

 

Kvalitet er vigtigst

Det vigtigste parameter for om et kultur- eller læringsforløb kan formidles igennem Kulturtjenesten er kvaliteten.

Kulturtjenesten er et fagligt samarbejde, hvor kultur- og læringsforløb udvikles fortrinsvist af fagspecialister med uddannelsesmæssige baggrunde i formidlingsuddannelser, universitetsuddannelser eller kunstakademiet. For at sikre kvaliteten bør selvstændige kulturaktører, som ikke er tilknyttet en etableret kulturinstitution fortrinsvist være optaget i Huskunstnerordningens kunstner-database for at kunne blive medlem af Kulturtjenesten.

 

Samarbejde med små frivillige eller foreningsbaserede kulturaktører/institutioner

Har du en idé til et kultur- og læringsforløb, opfordres du til at tage kontakt til de aktører, som allerede er med i Kulturtjenesten og som har faglig ekspertise indenfor den kategori, som du har udviklet et kulturtilbud indenfor. Dette med henblik på at få etableret et projektsamarbejde med én af Kulturtjenestens kulturaktører/institutioner om eventuel udvikling af dit kultur- eller læringsforløb. Dit kultur- eller læringsforløb kan på baggrund af dette etablerede samarbejde blive formidlet igennem Kulturtjenesten.