HVAD AMBASSADØRER KAN BRUGE KULTURTJENESTEN TIL

  • Kulturtjenestens website gør det nemt og overskueligt at finde kultur- og læringsforløb målrettet pædagoger, lærere, børn og unge.
  • Igennem Kulturtjenesten og særligt kulturambassadør-ordningen modtager ambassadøren løbende information om kultur- og læringsforløb i Lolland, Guldborgsund kommune. Dette bl.a. igennem e-mails, i nyhedsbreve, udsendte kataloger og på websitet.
  • Kulturtjenesten sikrer, at forløbene er målrettet både i forhold til læreplaner og de forskellige aldersgrupper i dagtilbud og skole. På denne måde medvirker Kulturtjenesten til, at kvaliteten styrkes i de kultur- og læringsforløb, som børn og unge tilbydes.
  • Ambassadører kan medvirke til at udvikle formidlingsaktiviteter igennem deltagelse i udviklings- og evalueringsforløb igennem Kulturtjenesten. Ved at pædagoger og lærere deltager i udviklingsfasen styrkes kvaliteten i de kultur- og læringsforløb som børn i dagtilbud tilbydes.

KULTURAMBASSADØREN

  • Kulturambassadøren får faglig inspiration og kompetenceløft ved at deltage ved årlige netværksmøder i Kulturtjenesten. Kulturambassadøren bliver også dagtilbuddet eller skolens ekspert hvad angår samarbejde med lokale aktører og benyttelse af kultur- og læringsforløb. Samtidig formidler kulturambassadører viden om aktuelle aktiviteter og forløb videre til sine kollegaer.
  • Kulturambassadøren skal blot mundtligt ved personalemøder præsentere de nyheder, som kommer fra Kulturtjenesten, så alle i dagtilbud og skole kan benytte sig af kultur- og læringsforløb som en del af planlægningen af deres praksis.
  • Kulturambassadøren sikrer derudover også, at Kulturtjenestens udsendte materialer er tilgængelige enten fysisk i personalerummet eller online for sine kolleger.
  • I Kulturtjenesten er der også tradition for, at kulturambassadørerne kan inviteres med til eksempelvis udstillingsåbninger ved de deltagende aktører.

             KULTURAMBASSADØRREPRÆSENTANT I STYREGRUPPEN

  • Som kulturambassadørrepræsentant i Kulturtjenestens strategiske styregruppe er man med til at understøtte udvikling og samskabelse mellem skoler, dagtilbud og kulturaktører.
  • Kulturambassadørrepræsentanterne kan forvente 2-4 møder årligt i styregruppen, hvor der træffes beslutning om tildeling af udviklingsmidler, kontingent for kulturaktører, strategisk udvikling osv.