DANNELSESRYGSÆKKEN

Lolland og Guldborgsund Kommunes nye Dannelsesrygsæk sikrer, at ALLE børn i kommunale dagtilbud og skoler modtager kvalificerede kunst- kultur og naturforløb.

BEMÆRK VENLIGST at enkelte kulturaktører har valgt at aflyse eller flytte deres Dannelsesrygsækforløb i april og maj måned, grundet de særlige omstændigheder omkring coronavirus. De berørte lærere vil modtage en mail angående en eventuel aflysning eller udskydelse af arrangementet.
Dannelsesrygsækken
Dannelsesrygsækken (© Frits Ahlefeldt-Laurvig)

Fra sommeren 2019 indføres Lolland og Guldborgsund Kommunes nye Dannelsesrygsæk.

Dannelsesrygsækken er en gratis og obligatorisk pakke, der skal sikre at alle kommunale dagtilbud og skoler får lige muligheder for at benytte lokale kunst-, kultur- og naturtilbud.
 

Baggrund:
I foråret 2018 lavede Kulturtjenesten en undersøgelse, der skulle kortlægge hvordan og i hvilket omfang, kommunale dagtilbud og folkeskoler benytter lokale kunst-, kultur- og naturtilbud. Kortlægningen viste, at der var stor forskel på hvor meget de enkelte dagtilbud og folkeskoler benyttede kunst- og kulturtilbud, og at pædagogerne og lærerne ofte følte sig begrænsede af både økonomi og ressourcer i forsøget på at benytte tilbuddene. Kvalitative undersøgelser viste dog, at lærere og pædagoger havde et stort ønske om at deltage i flere kulturtilbud med deres elever/børnegrupper.

Med Dannelsesrygsækken er visionen, at alle børn der går i kommunale dagtilbud og skoler, får lige muligheder for at indgå i kvalificerede kunst-, kultur- og naturoplevelser på trods af det enkelte dagtilbuds/skoles økonomi og øvrige ressourcer.

Organisering:

 • Dannelsesrygsækken består af obligatoriske kulturpakker, der er målrettet vuggestue- og børnehavebørn samt 0. - 9.klasser.
   
 • Dannelsesrygsækken bliver finansieret af skole- og dagtilbudsforvaltningerne, Kulturtjenesten og Kultur- og fritidsforvaltningerne, og er herved gratis for alle kommunale dagtilbud og skoler.
   
 • Dannelsesrygsækken udvikles i regi af Kulturtjenesten, og det er de kulturinstitutioner der er en del af Kulturtjenesten, der kommer til at varetage de enkelte kulturforløb. Disse kulturinstitutioner er:
  Guldborgsund-bibliotekerne, LollandBibliotekerne, Lolland Musikskole, Guldborgsund Musikskole, Ensemble Storstrøm, Knuthenborg Safaripark, Middelaldercentret, Museum Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum, Teatret Masken, Culthus og Billedfabrikken, Naturvejlederne og REFA's skoletjeneste.
   
 • Dannelsesrygsækken kører i første fase i tre år fra 2019-2022. Det vil være de samme kulturforløb der udbydes til klassetrinnene/børnegrupperne hvert år i den treårige periode.
   
 • Alle kulturforløb der indgår i Dannelsesrygsækken skal fungere som understøttelse af det daglige arbejde med børnene/eleverne inden for et særligt fag eller læreplanstema.
   
 • Transporten til og fra kulturforløbene skal skoler og dagtilbud selv sørge for. Hvis skolen/dagtilbuddet ikke har mulighed for at komme frem med offentlig transport, cykler, på gåben el. lign. kan Kulturtjenestebussen benyttes.
   
  Implementering:
 • Den 1. april modtager alle skoler og dagtilbud en oversigt over, hvilke kulturforløb de enkelte klassetrin/børnegrupper skal deltage i, samt præcise datoer og tidspunkter for hvornår den enkelte børnegruppe/klassetrin skal deltage i kulturforløbet i skoleåret 2019/2020.
   
 • Onsdag d. 7. august fra kl. 12.30-15.30 skal de lærere, der har klasser der skal deltage i kulturforløb, deltage i en workshop hos kulturinstitutionen der er ansvarlig for kulturforløbet. På denne workshop bliver læreren klædt på i forhold til det kulturforløb klassen skal deltage i.  I september afholdes der lignende workshops for daginstitutionernes pædagoger.
   
 • Kulturforløbene afvikles fra august – juni.