Her kan du åbne kataloget for skoleåret 2017/2018. Kataloget er sendt ud til alle dagtilbud folkeskoler i Lolland og Guldborgsund kommuner. Alle lærere og pædagoger i de kommunale skoler og i alle kommunale dagtilbud har fået et katalog fra Kulturtjenesten.

Kataloget er tænkt som en appetitvækker, og du kan læse uddybende beskrivelser af alle aktører og forløb på Kulturtjenestens website eller på kulturaktørernes websites.

Rigtig god fornøjelse med planlægningen af skoleåret 2017-2018!