Invitation til besøg i Femern-udgravningerne

Vi inviterer hermed alle historielærere til et besøg i Femernudgravningerne onsdag d. 6. februar 2019 kl. 14.00 – 16.00.
udgravning

Her vil I møde vores arkæologer, som vil fortælle om det store udgravningsprojekt, og I vil se nogle af de mange fund, der er gjort i udgravningerne.

Herefter vil vi drøfte de pædagogiske muligheder for at anvende Femern-udgravningerne i undervisningen og Museum Lolland-Falster vil præsentere museets nye praktikordning for folkeskoleelever, som træder i kraft i 2019. Ordningen giver arkæologi-interesserede elever mulighed for at deltage i arbejdet på Femern-udgravningerne i en hel uge, modsat den ordning, der gælder nu, hvor eleverne kun kommer på udgravning en dag i deres praktikforløb.

Besøget er gratis og vi byder på en kop kaffe eller te. Tilmelding til museumsformidler Anne Elmer på ae@museumlollandfalster.dk senest d. 1. februar 2019.

Mødested for arrangementet er Strandholmsvej 17, 4970 Rødby.

 

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
Varighed:
2 timer
Faciliteter:
Mødested for arrangementet er Strandholmsvej 17, 4970 Rødby.
Kompetenceområder:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Historiebrug

Lav en forespørgsel