INVITATION TIL SEMINAR

FÆLLESSKABT LÆRING I SKOLE- OG KULTURSAMARBEJDER
fællesskabt

Onsdag den 30. januar kl. 9.30-14.30 på Kulturfabrikken, Industrivej 10, 4800 Nykøbing F

Hvordan opstår relevant læring med ’plads’ til både læringsmål, kulturfaglighed og dannelsesperspektiver i samarbejder mellem skoler og kulturaktører?

Hvordan udfoldes den fællesskabte læring gennem samarbejdsformer, konkrete læringsforløb og et gensidigt kompetenceløft?

Kulturaftaleprojektet FÆLLESSKABT – KULTUR I SKOLEN inviterer alle aktører inden for skole- og kulturområdet i Kulturregion Storstrøm (Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner) til et seminar med fokus på fællesskabt læring i skole- og kultursamarbejder. Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm har blandt andet haft fokus på børn og læring, herunder hvordan kulturaktører kan bidrage ind i Åben Skole og skolernes dagligdag.

Seminaret vil også være et dialogforum mellem skoler, kulturaktører samt skole- og kulturforvaltninger med henblik på fortsat at styrke samarbejder og partnerskaber på tværs af skole- og kulturområdet. FÆLLESSKABT – KULTUR I SKOLEN fortsætter i 2019, og seminaret vil give deltagerne inspiration og konkrete redskaber til, hvordan projektets foreløbige erfaringer kan implementeres i kommunernes, skolernes og kulturaktørernes praksis fremadrettet. 

Tilmeld dig her:
https://arrangement.guldborgsund.net/Registration/RegLogin
Brugernavn: Fællesskabt kultur i skolen
Password: Seminar2019

PROGRAM: 
9.30-10.00: Croissant, kaffe og tjek-ind.
10.00-10.15: Velkommen og præsentation af Kulturfabrikken v. Diana Gerlach, koordinator af Fællesskabt – Kultur i skolen, og Mette Lima, leder af Culthus og Kulturfabrikken. 
10.15-11.15: Oplæg v. Lars Geer Hammershøj, Lektor på DPU: Fremme af kreativitet og dannelse gennem kunst og kultur: Åben skole som formålsstyret pædagogik.
11.15-11.45: Præsentation af de samlede erfaringer fra Fællesskabt – Kultur i Skolen v. koordinator Diana Gerlach.
11.45-12.30: Frokost.
12.30-13.00: Workshoprunde 1.
13.00-13.30: Workshoprunde 2.
13.30-14.15.: Kort præsentation af perspektiverne i 2019, herefter dialog og idéudvikling i grupper. 
14.15-14.30: Opsamling og tak for i dag.

Kort om FÆLLESSKABT – KULTUR I SKOLEN:
Kulturaftaleprojektet har i 2017 og 2018 udviklet rammer for og indhold i skole-og kultursamarbejder. Udgangspunktet i projektet har været, at 12 lærere skulle vælge en samarbejdspartner blandt kulturaktører i regionen ud fra den enkelte lærers/skoles ønske og behov. Gennem en fælles proces og med hjælp fra en udefrakommende inspirator, har de skabt et læringsforløb, der tilbydes til skoler fremover. Desuden er der etableret en netværksgruppe for medarbejdere i skole- og kulturforvaltninger i alle 6 deltagerkommuner med henblik på idéudveksling og strategisk udvikling.

Om de forskellige workshops:

I de forskellige workshops vil du dels høre om det færdige læringsforløb, der er udviklet gennem en fællesskabt proces og dels om den arbejdsproces, aktørerne har været igennem, måske vil afprøve konkrete øvelser, ligesom du naturligvis kan lave en aftale om at booke et forløb, hvis du er lærer. Der vil være workshops v. Lolland Musikskole, Fuglsang Kunstmuseum, Museum Sydøstdanmark, Næstved Kunstforening, Børnekulturhuset i Næstved, Billedskolen Storstrøm, Stevns Bibliotekerne og Teater Vi Tør, og projekterne har samlet set fokuseret på fagene dansk, historie, håndværk og design, billedkunst og musik, ligesom også projektopgaven, kildekritik, mm. har været det faglige fokus. Uddybet oversigt over forløbene kan sendes efter ønske.    

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Faciliteter:
Der er gratis forplejning i løbet af dagen

Lav en forespørgsel