Nyt tilbud om praktik på Museum Lolland-Falster.

Praktik udgravning

Der er rigtigt mange unge, der gerne vil i praktik som arkæolog. Derfor har vi skruet et helt specielt praktikprogram sammen til elever i 8. – 10. klasse.

Der er tale om 5 dages praktik i vores store Femernudgravning ved Syltholm, Rødbyhavn. Praktikken udbydes 2019 i ugerne 14 (1- 5 april) og uge 39 (23. -27. september) og er tilrettelagt, så eleverne får afprøvet alle aspekter i det arkæologiske arbejde fra gravning i feltet, vask og registrering af fund etc.

Der er tilmeldingsfrist til uge 14 d. 22. marts 2019 og til uge 39 d. 13. september 2019.

Rekvirer det fulde praktikprogram hos museumsformidler Anne Elmer pr. mail: ae@museumlollandfalster.dk

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Kompetenceområder:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Historiebrug, Geografi - Undersøgelse

Lav en forespørgsel