Den første gang

En teaterforestilling om vendepunkterne i livet
- skrevet på baggrund af lokale unges egne udtalelser
den første gang

Teatret Masken har med stor nysgerrighed, gennem workshopforløb, undersøgt lokale unges erfaringer med deres første gang. Gennem drama- og skriveøvelser leverer de unge inspiration til manuskriptet, som dramatiker Brian Wind-Hansen skriver. Brian Wind-Hansen er kendt for at skrive i øjenhøjde med de unge.
Emnet er ”Den Første Gang”, og der er mange første gange, f.eks. første gang jeg løj, første gang jeg tog stoffer, første gang jeg oplevede intimitet, første gang jeg så min far græde eller første gang jeg kyssede og meget mere. Oplevelser der er så voldsomme og stærke, at man ikke er den samme som før, et vendepunkt i livet.
Med forestillingen giver vi unge mulighed for at fortælle om deres liv og oplevelser, tanker og drømme. Vi sætter en refleksionsrække i gang hos de unge, både før, under og efter forestillingen “Den Første Gang”.

Pris:
40 kr.
Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Guldborgsund Kommune
Kompetenceområder:
Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Dansk - Kommunikation
Læringsmål:
7.-10. klasse: Dansk - Kommunikation:
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Sproglig bevidsthed:
• Færdighedsmål: Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog
• Vidensmål: Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning
Kommunikation, Krop og drama:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere eget og andres kropssprog
• Vidensmål: Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog
7.-9. klasse: Drama valgfag:
• Dramaproduktion: Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
• Dramaanalyse: Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
7.-9. klasse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Sundhed og trivsel - Relationer:
• Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer
• Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet
7.-9. klasse: Fortolkning:
• Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
• Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger
8.-9. klasse: Sociale og kulturelle forhold - Socialisering:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse
• Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse

Lav en forespørgsel