Frihed - Frihed til hvad?

Frihed - Frihed til hvad?

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse genudbyder vi de folkekirkelige skoletjenester på Sjællands forløb, som lader eleverne filosofere over begrebet frihed: Hvordan påvirkede befrielsen det enkelte menneske? Og hvad er frihed i det hele taget?

Udgangspunktet i elevernes indledende arbejde er en række øjenvidneberetninger bl.a. fra oplevelser i koncentrationslejre. Efterfølgende præsenteres eleverne for forskellige idehistoriske og teologiske synspunkter på frihedsbegrebet, som via samtalekort sætter dem i stand til at reflektere over, hvad frihed betyder for dem.

Som afslutning på projektet inviteres eleverne på besøg i kirken, hvor de kommer til at arbejde kreativt med frihedsbegrebet. Omdrejningspunktet for denne del af forløbet bliver kristendommens syn på frihed – at mennesket på én gang er bundet og frit.

Alle 7.-10. klasses elever inviteres desuden med til Alsangsstævne, hvor vi i anledning af 75 året for Danmarks befrielse prøver at samle så mange som muligt til et kæmpe alsangstævne ligesom man gjorde det under besættelsestiden (se projektet Frihed, fremtid og fællessang)

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Kompetenceområder:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Historie - Historiebrug

Lav en forespørgsel