Alle tiders skrald - affaldets historie fra stenalder til i dag

Skrald, arkæologi
Skrald, arkæologi

Store dynger af knogler og potteskår er nogle af de ting, som vores arkæologer finder, når de udgraver en affaldsgrube. I denne aktivitet føres børnene igennem affaldets historie fra stenalder til i dag gennem snak, genstande og aktivitet.

Vi taler om selvforsyning, genbrug og hygiejne, mens børnene får lov til at se og røre forskellige dyreknogler og potteskår fra jernalderen. Ud fra kassen med kopier af stenaldermandens værktøj snakker vi om udnyttelse af ressourcerne.  Og med fortællinger om tidligere tider affaldsmængder og åbne kloaker i byerne snakker vi om fordelene ved vor tids renovation.

Denne aktivitet kan foregå Stiftsmuseet i Maribo eller hos jer og er oplagt til jeres arbejde med miljø.

 

Dagtilbud:
Pris:
550 kr.
Tidspunkt:
-
Yderligere priser:
550 kr. på en af museets afdelinger, 550 kr. + moms + kørsel i daginstitutionen.
Faciliteter:
På museet eller i daginstitutionen
Læreplanstemaer:
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Naturen og naturfænomener

Lav en forespørgsel