’BREATHE WITH ME’

- En borgerinddragende KUNSTBEGIVENHED med fokus på FN’s Verdensmål, fællesskab og bæredygtighed i samarbejde med kunstner JEPPE HEIN, organisationen Art2030, Guldborgsund Kommunes kapsejlads Vegvisir Race, Culthus, Kulturtjenesten m.fl.
Hvis du og din klasse skal arbejde med FN’s verdensmål og bæredygtighed i det kommende skoleår, er det oplagt at deltage i den verdensomspændende kunstbegivenhed BREATHE WITH ME, der finder sted i Guldborgsund til september.

’BREATHE WITH ME’
’BREATHE WITH ME’

BREATHE WITH ME inviterer alle til at male deres eget åndedrag med en klar, havblå linje. Linjen afsættes på et lærred eller andet underlag, idet man ånder ud – i ét langt, nedadgående strøg. Hver linje vil være forskellig, men sammen former de et universelt hele og bliver et billede på klodens fælles åndedrag. BREATHE WITH ME er et kollektivt åndedrag for verden, for naturen, klimaet og livet i havet. BREATHE WITH ME gør det usynlige synligt og kalder på handling for en sund og bæredygtig fremtid.

Projektet relaterer sig til følgende af FN’s verdensmål:
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i havet

BREATHE WITH ME er oprindeligt udtænkt af billedkunstner Jeppe Hein sammen med organisationen Art2030, der gennem kunsten ønsker at sætte fokus på FN’s Verdensmål. BREATHE WITH ME har været gennemført flere steder verden over og blev præsenteret for første gang i New York i oktober 2019, hvor flere hundrede meter hvidt lærred i store bølgeformationer blev sat op i Central Park og i FN’s Hovedkvarter under FN’s Klimatopmøde: https://www.breathewithme.world/ // https://www.art2030.org/projects/breathewithme

OM VEGVISIR RACE.
I Guldborgsund gennemføres BREATHE WITH ME som en åbningsevent og borgerinddragende kunstbegivenhed under kapsejladsen og kystfestivalen Vegvisir Race, der finder sted den 3.-5. september 2020. Under Vegvisir Race vil der være forskellige aktiviteter på havneområdet ved Slotsbryggen og Sophieholmen i Nykøbing med fokus på bæredygtighed, FN’s Verdensmål, grøn omstilling, økologi samt et rent hav- og kystmiljø ved Østersøen. Læs mere om Vegvisir Race her: https://www.vegvisirrace.com/  

Som en ekstra gevinst vil det fælles værk også sætte fokus på den kommende udvikling af industrihavnen i Nykøbing F., eftersom nogle af de blåstribede lærreder efterfølgende placeres synligt på det blå hegn, der indkredser havnen. Resten af lærrederne vil blive ophængt rundt om i kommunen, bl.a. hos de deltagende institutioner, på Rådhuset mv.

Kunstworkshop v. Culthus/Billedfabrikken: 2 timer på skolen i uge 35 eller 36.
Deltagelse i BREATHE WITH ME: På havnen i Nykøbing F. den 3 september på åbningsdagen for Vegvisir Race. Klassen deltager ca. ½ time i tidsrummet 8.30-15.00.

Fag: Billedkunst og natur/teknologi, herunder arbejdet med FN’s verdensmål, bæredygtighed, genbrug, et rent havmiljø, livet i havet mv. Workshop og kunstevent kan fx suppleres med et eller flere af Kulturtjenestens undervisningsforløb v. REFA eller Naturlandet.

Der vil blive udviklet et undervisningsmateriale målrettet billedkunst og FN’s Verdensmål, og efter festivalen vil klassen/skolen få tilbudt en del af det fællesskabte værk til udsmykning på skolen.

NB: Vi søger 10 klasser til projektet, og pladserne fordeles efter et først-til-mølle princippet.

Om BREATHE WITH ME:

Ved yderligere spørgsmål og tilmelding:  

Kulturkonsulent: Julie Damgaard Nielsen - Mail: judn@guldborgsund.dk  

 

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
Kunstworkshop v. Culthus/Billedfabrikken: 2 timer på skolen i uge 35 eller 36. Deltagelse i BREATHE WITH ME: På havnen i Nykøbing F. den 3 september på åbningsdagen for Vegvisir Race. Klassen deltager ca. ½ time i tidsrummet 8.30-15.00
Faciliteter:
Kunstworkshop v. Culthus/Billedfabrikken: 2 timer på skolen i uge 35 eller 36.
Deltagelse i BREATHE WITH ME: På havnen i Nykøbing F. den 3 september på åbningsdagen for Vegvisir Race. Klassen deltager ca. ½ time i tidsrummet 8.30-15.00

Kompetenceområder:
Natur/teknologi - Perspektivering, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Biologi - Kommunikation, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse