Udgravning
Udgravning

Som noget nyt tilbyder Museum Lolland-Falster at formidle via Skype direkte til jeres klasseværelse eller institution. Mulighederne er uendelige, blot der er internetforbindelse der, hvor I ønsker formidlingen skal ske fra. Det kan være en arkæologisk udgravning, voldsteder, gravhøje eller et af museets mange udstillingssteder. Der kan ligeledes formidles om et specifikt emne eller om en genstand, I ønsker at vide mere om. Eller I kan få nogle gode fortællinger, der passer lige ind i det tema, I arbejder med. Fordelen for jer er, at I kan inddrage disse steder i jeres undervisning eller institutionsprogram uden af skulle være afhængige af bustransport, skemaomlægninger m.m.

Dagtilbud:
Pris:
550 kr.
Tidspunkt:
-
Yderligere priser:
Prisen for 1 times skype-formidling er 550 kr., hvis transmissionen er fra et af museets udstillingssteder, 550 kr. + moms + kørsel, hvis transmissionen skal ske fra et sted uden for museet.
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Naturen og naturfænomener
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling

Lav en forespørgsel