EKSPLOSIONER

En sprængfarlig teaterforestilling om livets små og store detonationer.
eksplosioner

En teaterforestilling om livets store spørgsmål

- skrevet på baggrund af lokale unges egne udtalelser

Teatret Masken har i samarbejde med dramatiker Anna Panduro og instruktør Jacob Stage undersøgt, i et workshopforløb med 8. klasseelever fra Guldborgsund Kommune, hvordan det er at være ung i 2018.

Det indsamlede materiale, med de unges ord, danner udgangspunkt for forestillingen, som sætter de unges liv på scenen.

I et mix af livemusik, bevægelse, video og forskellige karakterer giver de 2 skuespillere Mia Lerdam og Andreas Berg Nielsen et billede på bekymringer og begejstring hos unge anno 2019.

Emner som universets gåde, ensomhed, forelskelse, omklamrende forældre, uddannelsesparathed og image er nogle af de emner der kommer under behandling i dette spritnye stykke dansk dramatik, om en generation på vej frem i livet.

Pris:
40 kr.
Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
Forestillingen starter kl. 10
Yderligere priser:
40 kr. per elev. Gratis for skoler i Guldborgsund Kommune
Kompetenceområder:
Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Drama - Dramaproduktion, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaanalyse
Læringsmål:
Færdighedsmål
7.-10. klasse: Dansk - Kommunikation:
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Sproglig bevidsthed:
• Færdighedsmål: Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog
• Vidensmål: Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning
Kommunikation, Krop og drama:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere eget og andres kropssprog
• Vidensmål: Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog
7.-9. klasse: Drama valgfag
• Dramaproduktion: Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
• Dramaanalyse: Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
7.-9. klasse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Sundhed og trivsel - Relationer:
• Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer
• Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet
7.-9. klasse: Fortolkning:
• Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
• Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger
8.-9. klasse: Sociale og kulturelle forhold - Socialisering
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse
• Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse

Lav en forespørgsel