Guder og gaver

- offerritualer i jernalder og vikingetid i forhold til kristendommens offerbegreb
gud og gaver

De fleste religioner har på tværs af tid og geografi praktiseret at ofre til en eller flere guder. Men hvad var et offer egentlig? Hvorfor ofrede man? Og var alle offergaver lige gode?

På baggrund af tre fortællinger med fotoillustrationer, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne fordybe sig i offerbegrebet i forskellige historiske perioder og i forskellige religiøse sammenhænge. Eleverne skal reflektere over offerbegrebet og de livsfilosofiske temaer, som liv og død, hævn og tilgivelse samt tro og tvivl. Hensigten er, at eleverne gennem etiske dilemmaer skal bygge bro mellem fortidens ofringer og nutidens syn på ofring.

Til projektet hører et besøg i den lokale kirke, hvor man gennem opgaver og samtale med den lokale præst lærer om det kristne offerbegreb.
5. september har 4 heldige klasser som en del af projektet mulighed for at tage på gratis tidsrejse til Sagnlandet Lejre. (Skolen afholder selv udgiften til transport)

Tilmelding senest 1.september på www. sylf.dk
Dog for lærerkursus og besøg i Lejre senest 1. juli

Lærerkursus:

22. august i Sagnlandet Lejre
På kurset vil to medarbejdere fra Sagnlandets Skoletjeneste give et oplæg om jernalder, vikingetid og periodernes offerritualer og alle deltagere vil komme på en guidet rundvisning i området. Herudover vil Folkekirkens Skoletjeneste give en kort introduktion til projekt.

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
Lektioner 12-14 (+ værkstedsaktivitet)
Faciliteter:
på skolen, i den lokale kirke og eventuelt i Sagnlandet Lejre
Kompetenceområder:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Historie - Historiebrug, Dansk - Fortolkning

Lav en forespørgsel