Hvor langt skal man gå?

- et projekt om det hellige og dets politiske betydning for Israel-Palæstina-konflikten
Hvor langt skal man gå

I dette projekt tages der afsæt i Jerusalem som helligsted for de tre religioner jødedom, kristendom og islam. Hvad betyder Klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de troende, og hvilken betydning har deres forestillinger om det hellige for konflikten mellem parterne på stedet? Er den primært religiøst eller politisk betinget?

Undervejs i forløbet kommer eleverne til at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvad religion og religioners funktion overhovedet er. Skaber de først og fremmest orden og fred i samfundet eller snarere problemer og direkte konflikt? Hvor langt kan man tillade sig at gå for det, der er helligt for en?

Oplægget vil også indeholde konkrete ideer til, hvordan man i arbejdet med forståelse af det hellige kan inddrage krop og bevægelse til at definere grænser mellem det hellige og det profane.

Med projektet følger forslag til varierede undervisningsformer og en række forslag til underemner med tilhørende problemstillinger, som eleverne kan lade sig inspirere af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i faget.

Tilmelding senest 1. september på www.sylf.dk

Lærerkursus:

4. september i København
Lektorerne Jakob Wolf (KU) og Carsten Pallesen (KU) vil tale om henholdsvis: Hvad er det hellige? Og det hellige som anledning til politisk konflikt.
Efterfølgende vil der være demonstration af kropslige øvelser til forståelse af konflikt og hellighed v. Teater Minsk.

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
lektioner 12 - 15
Faciliteter:
på skolen
Kompetenceområder:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Historie - Historiebrug

Lav en forespørgsel