I stenaldermandens fodspor

Stenalderøkse
Stenalderøkse

Med udgangspunkt i de fantastiske fund, der er gjort ved Femernudgravningerne i Rødbyhavn, præsenteres eleverne gennem samtale, kopier og fund for dagligdagen i stenalderen og får afslutningsvis mulighed for at lave deres eget lille lerkar eller forsøge at hugge flint.

Pris:
550 kr.
Tidspunkt:
-
Yderligere priser:
550 kr. på museet / 550 kr. + moms + kørsel på skolen
Faciliteter:
På museet eller på skolen
Kompetenceområder:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Historiebrug

Lav en forespørgsel