Jagten på råstofferne

Spillet ”Jagten på råstofferne” er et gratis undervisningstilbud til elever i 7. – 10. klasse, som skoletjenesten tager med ud på din skole. Spillet har til formål at øge elevernes viden, bevidsthed og handlekompetence omkring vigtige råstoffer og genbrug af disse og dermed spare på naturens ressourcer.

Eleverne skal i grupper kæmpe om at indtage miner på et verdenskort ved at løse forskellige opgaver. Spillet omfatter både praktiske forsøg, informationssøgning på roll-ups, Ipads eller mobiltelefoner, træffe beslutninger og samarbejde om opfindsomme løsninger. I spørgsmålene tages der udgangspunkt i en mobiltelefons råstoffer.

Der indgår en før- og eftertest, så undervisningen kan evalueres.

Spillet kan gennemføres som et selvstændigt undervisningsforløb eller indgå i et længerevarende forløb.

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
2,5-3 timer
Faciliteter:
På skolen
Kompetenceområder:
Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse, Samfundsfag - Økonomi

Lav en forespørgsel