Kan det hellige måles?

Kan det helluge måles?

Jerusalem har altid været en by i kamp. Man kæmper af mange grunde, men især kan man ikke blive enige om, hvad der er helligt, og hvem det hellige tilhører. Men hvad betyder det egentligt, at noget er helligt? Har alle mennesker noget, de betragter som helligt? Og hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv? Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med i projektet.

De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem elevartikler og små videoer. Klassen besøger deres lokale kirke, hvor de med en ”hellighedsmåler” vurderer forskellige steder og genstande. Afslutningsvist skal eleverne producere deres egne små film om et sted eller en genstand, der er særlig betydningsfuldt eller endda helligt for dem.

Projektet lægger op til et samarbejde med musikfaget, hvor spørgsmålet er: “Hvordan kan
musikken medvirke til at samle mennesker på tværs af religion og kultur, når det hellige skiller?“ Konkret arbejdes der med et musikstykke, som sammenfletter jødiske, arabiske og danske musiktraditioner.

Tilmelding senest 1. september på www.sylf.dk

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
Lektioner 10-12
Faciliteter:
på skolen og i den lokale kirke
Kompetenceområder:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Musik - Musikforståelse

Lav en forespørgsel