Klædt på til sorg?

Klædt på til sorg

I projektet skal eleverne arbejde med forskellige former for sorgudtryk, historiske såvel som nutidige, og undersøge, hvordan man kan komme et menneske i sorg i møde.

Et af disse sorgudtryk er moden. Med udgangspunkt i den tekstile sørgemode stifter eleverne bekendtskab med tøj-moden i forbindelse med død og begravelse i Danmark fra 1400-tallet og frem til i dag.

Modebilledet er således indgangen til at tale om, hvordan man historisk set har haft fælles sprog, fælles ritualer og fælles traditioner for, hvordan man udtrykte sin sorg.

Gennem cases og interviews med mennesker tæt på sorgen bl.a. en sygehuspræst, en imam og en ung kvinde, skal eleverne arbejde med nutidige sorgudtryk. Eleverne skal endvidere reflektere over, hvordan et menneske i sorg oplever livet, ensomheden og kontakten til omgivelserne, og om der stadig findes et fælles udtryk for sorg i samfundet i dag.

Afslutningsvis skal eleverne arbejde med, hvordan man kan bidrage til et fælles sprog, hvor den, der er i sorg, kan mødes i samtale med dem, der står uden for sorgen.

Tilmelding senest 1. januar 2019 på www.sylf.dk

Lærerkursus:

Januar i Nykøbing F
En konsulent fra Børn, Unge og Sorg fortæller om den nyeste sorgteori og om hvad man som lærer skal være særligt opmærksom på, når man møder et barn i sorg.
Efterfølgende deles kurset i to og de deltagende lærere introduceres kort til de to forskellige projekter.

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
Lektioner 10-12
Faciliteter:
på skolen og i den lokale kirke
Kompetenceområder:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation

Lav en forespørgsel