Klar, parat, kultur fra start

TRE DAGTILBUD FRA LOLLAND OG GULDBORGSUND SØGES TIL UDVIKLINGSPROJEKT MED MUSEUM LOLLAND-FALSTER.

Kulturtjenesten er tovholder på udviklingsprojektet Klar, parat, kultur fra start, der er målrettet dagtilbud. Projektet gennemføres som gensidigt lærende partnerskaber mellem dagtilbud i Lolland og Guldborgsund samt kulturinstitutionerne Museum Lolland-Falster, Teatret Masken, Fuglsang Kunstmuseum og det fælles musikprojekt v. Lolland og Guldborgsund Musikskoler, Ensemble Storstrøm og foreningen Genklange, der arbejder for udbredelsen af klassisk musik. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, det startede op i efteråret 2019 og afsluttes i 2021. Projektets erfaringer og de udviklede kulturforløb vil blive en del af Kulturtjenestens og potentielt Dannelsesrygsækkens tilbud.

Kulturtjenesten

Om projektet:

I en fælles proces undersøges, hvordan vi kan udfolde børnehavebørns møde med kulturinstitutionen og begrebet tid. Kan vi komme ud i kulturlandskabet og bruge legen til at erobre steder og fortællinger? Og hvordan kan vi tage historien med hjem, så fornemmelsen for tid kan blive en del af hverdagen både i institutionen og hjemme? Fornemmelsen for tid skal senere i barndommen udvikle børns oplevelse af historien og forståelsen af at være en del af noget, de ikke kan se: historien og fortidens levede liv.

Formålet med projektet er at udvikle forløb inspireret af kulturhistoriske steder og fortællinger, der kredser om begrebet tid, og som passer ind i børnehavens rammer og ressourcer.

Målgruppe:
Storbørnsgruppen

Ressourcer og forventninger:

Projektet vil involvere en kontaktpersons tid til udvikling, test og evaluering:

1. Opstartsmøde 2 timer

2. Udviklingsdialog 3*3 timer

3. Testforløb med egne børn 4 timer

4. Evaluering 2 timer

 

Ud over de konkrete aktiviteter vil der være et forberedelsesarbejde, der omfatter læsning af ca. 5 siders oplæg til både opstart og udviklingsmøde. 

 

Kontakt formidlingsinspektør på Museum Lolland-Falster, Rasmus Thorup Kildegaard, hvis I ønsker at deltage i projektet eller har eventuelle spørgsmål.

Mail: rat@museumlollandfalster.dk, mobil: 51212513.

Dagtilbud:
Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Læreplanstemaer:
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Lav en forespørgsel