Læs, læs, læs!

Besøg biblioteket og få ny inspiration til selvlæsning. Vi viser rundt på biblioteket og fortæller om, hvilke materialer man kan låne.
læs læs læs

Vi giver ny inspiration til selvlæsning ved at fortælle om sjove, spændende og gode selvlæsningsbøger på flere niveauer ud fra de oplysninger, som vi har fået fra læreren på forhånd. Der vil være en introduktion til bibliotekets hjemmeside samt relevante nettjenester, og en del af biblioteksintroduktionen vil bestå af små opgaver, som kan løses enten på nettet eller på biblioteket.

Udbytte:
Børnene får kendskab til at finde bøger via bibliotekets hjemmeside og andre nettjenester med bøger og andet på deres niveau. De får kendskab bibliotekets læringstilbud og til et udvalg af bøger på deres niveau, som kan lånes med hjem med det samme. Biblioteket kan hjælpe med at øge læselysten, så læsning bliver sjovt og spændende på et niveau, der passer til det enkelte barn.

Praktisk info:
Booking af en aktivitet skal helst ske 14 dage før ønsket afvikling.
Send en mail og så aftaler vi nærmere: tid, sted, indhold og andet praktisk.
Hvis eleverne skal låne bøger med hjem, skal de have oprettet et lånerkort. Forældrene skal forinden have udfyldt en blanket, og barnets sygesikringsbevis skal medbringes på biblioteket.

Kontakt:
Rea Karlsen
LollandBibliotekerne
reka@lolland.dk

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
ca. 1 time
Faciliteter:
Nakskov, Maribo og Rødbyhavn Bibliotek
Kompetenceområder:
Dansk - Læsning

Lav en forespørgsel