Lyst til udeliv og middelalder?

Besøg Middelaldercentrets Teknologipark, Den Magiske Skov og Griffenholm og bliv klogere middelalderen.
Middelaldercentret er grundet Covid-19 ikke åben for gæster, men vi ønsker at åbne en del af vores område op for skoleklasser.
Lyst til udeliv og middelalder?  Teknologiparken Middelaldercentret

Teknologiparken

I kan gå på opdagelse i Teknologiparken, hvor Middelaldercentret på baggrund af middelalderlige manualer og bøger, skrevet af datidens opfindere og ingeniører, har opført en park, hvor maskinerne er genskabt i fuld størrelse. Maskinerne er opstillet efter tema: vand, krigsteknologi, løfte- og hejseteknikker og ”evolutionære vildskud”. Tag på opdagelse i middelaldercentrets Teknologipark og bliv klogere på den udvikling, der er sket fra middelalderen til i dag. I kan diskutere og tale om teknologi, opfindelser og udvikling fra middelalderen og til i dag. Undervejs kan I for eksempel tale om, hvordan disse maskiner var forgængere for kraner, elevatoren og flyvemaskinen, og I kan diskutere, hvorfor nogle af maskinerne ikke virker – hvad er en evighedsmaskine egentlig? Eleverne kan ligeledes afprøve nogle af teknikkerne og maskinerne og snakke om, hvorfor de virker/ikke virker. Det er også muligt at tale om energikilder og miljø – hvilke former var til rådighed i middelalderen, og hvilke former har vi til rådighed nu. Hvis I har lyst til at snuse lidt til materialet før booking, findes det på       

https://middelaldercentret.dk/skoletjenesten/teknologiparken/

Den Magiske Skov

Gør historie- og kristendomsundervisningen nærværende og gå en tur i Middelaldercentrets magiske skov, hvor I kan møde varulve, vampyrer, lygtemænd og gravsoen. Få indsigt i middelalderens åndsverden, der bar præg af den katolske kirke, men også af ældre sagn og myter. Hør om helgener, helbredende amuletter, om gengangeren og gravsoen og find ud af, hvordan det hele hænger sammen. Hvad betød religion og overtro for middelalderens mennesker, hvordan forholdt man sig til livet og døden? Tag på en tur i Den Magiske Skov – hvis I tør! Den Magiske Skov er en oplevelsessti, hvor der er skilte, der forklarer om de forskellige væsener, nogle af dem er endda tilstede! Når I booker, vil I få tilsendt materiale, som I kan bruge til jeres tur gennem skoven. Materialet består af spørgsmål, som eleverne kan finde svar på ved at bevæge sig rundt i Den Magiske Skov. Vi opfordrer til, at man samler op på spørgsmålene i plenum, når man er kommet hjem og evt. uddyber svarerne, så elevernes forståelse skærpes. Materialet består også af en facitliste, som læreren kan støtte sig til, når svarene gennemgås.

Griffenholm

Griffenholm er Middelaldercentrets nye store tiltag. I Griffenholm bor professor Julius Griffenholm. Her studerer han middelalderens fabeldyr og sære væsener. I trætoppene har han indrettet sit hjem i fem små huse – en bolig, et bibliotek, et laboratorium, et observatorium og en jurt. Hele området er meget stemningsfuldt, og der findes blandt andet også en kirkegård og en danselabyrint. I er velkommen til at gå en tur rundt i Griffenholm (på stisystemet), mærke stemningen og bruge jeres fantasi. Det er desværre ikke muligt at komme ind i husene eller at gå rundt på gangbroerne.

Forberedelse og inspiration til undervisning i forbindelse med besøget. Besøget kan deles op i ”tre ben”. Teknologipark, Den Magiske Skov og Griffenholm. Til hvert ”ben” har vi udarbejdet forslag til undervisning. Alt efter hvilket klassetrin man har, kan man vælge ét eller flere af forslagene. Nogle af forslagene henvender sig specifikt til de mindste klasser, andre kan benyttes af alle klassetrin, dog med individuel differentiering af stoffet.

Til Teknologiparken er der udarbejdet et hæfte, der forklarer om området og de mange maskiner. Materialet henvender sig både til indskoling, mellemtrin og udskoling og indeholder konkrete opgaver til eleverne. Ved hjælp af hæftet kan I forberede jeres klasse på, hvad de skal hen og se – og I har mulighed for at arbejde med emnet inden, samt efter besøget. 

Til Den Magiske Skov er der udarbejdet et undervisningsmateriale, som vi kalder en infojagt, hvor eleverne på egen hånd skal bevæge sig rundt i skoven og svare på forskellige spørgsmål. Materialet henvender sig primært til indskoling og mellemtrin og består i øvrigt af en facitliste, som læreren kan støtte sig til, når svarene gennemgås. Vi opfordrer til, at man samler op på spørgsmålene i plenum, når man kommer hjem og evt. uddyber svarene, så elevernes forståelse skærpes. Spørgsmålene behøver ikke at stå alene. Ofte er børn meget interesseret i at høre om gamle dage – og krydres det med magi og overtro, er der et fint udgangspunkt for at arbejde med fortællingen, enten mundtligt eller skriftligt, når man kommer hjem og har oplevelsen af Den Magiske Skov ”frisk med i rygsækken”.

Til Griffenholm er der ikke udarbejdet et fysisk undervisningsmateriale som tilsendes (i stil med ovennævnte hæfte og infojagt), da vi tænker elevernes oplevelse og læring lidt anderledes her. Idéen henvender sig både til indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi forestiller os, at I går på opdagelse i Griffenholms område og bruger jeres fantasi. Mærk stemningen og opsnus så meget I kan. Lav også gerne notater eller optegnelser/tegninger. Eller tag et billede med jeres mobil. Vi har ikke målrettet idéen til bestemte klassetrin, men foreslår første idé til de mindste klasser og anden idé til de største klasser. Man vælger altså selv, hvilken idé, der passer til ens klasse.

De mindste klasser går på jagt efter fabeldyr og vælger et de vil undersøge. Mens de er i Griffenholm, forestiller de sig, at de ser fabeldyret – og følger det på dets færd rundt i Griffenholm. Når I kommer hjem, kan der arbejdes videre med oplevelsen skriftligt og/eller billedligt. Måske skriver eleven en lille historie om sit fabeldyr og/eller tegner en tegning/laver en lille tegneserie af det, eventuel med omgivelser som ligner dem i Griffenholm. Her er det vigtige at kunne gengive sin oplevelse så detaljeret som muligt, enten i form af et billede og/eller en tekst.

De største klasser angriber Griffenholm lidt anderledes. Her er idéen stadig, at man skal gå på jagt – men efter hvad? Den gode historie måske? Her bestemmer eleven selv, hvad det vigtige er, der skal undersøges og opdages. Måske undrer man sig over noget? Noget, der kan sætte gang i en refleksion. Eller også forestiller man sig, at man er kaldt ud til stedet for at afdække og rapportere om mærkelige hændelser. Når I kommer hjem, arbejdes der skriftligt med oplevelsen, enten i form af en kronik, et essay, en reportage eller - måske et digt. Idéen er, at fantasien skal på arbejde.

Her er ingen tvang

Det er naturligvis helt op til jer, hvor meget I bruger af undervisningsmaterialet. Hvis I har en helt anden agenda med besøget, så står det jer selvfølgelig frit for. Praktiske oplysninger

• Der er et toilet til rådighed (se kort)

• Det er muligt at sidde ved borde-bænkesæt (se kort) og spise sin medbragte madpakke

• Det er ikke muligt at købe mad og drikke

• Der er ikke adgang til huse og gangbroer i Griffenholm

• Man skal selv medbringe papir og skrive-/tegneredskaber

• Indgang via jernlåge på Ved Hamborgskoven (oplysninger fremsendes v. booking)

• Der er opstillet sprit til fri afbenyttelse

• Der skal bookes på forhånd på tlf. 54 86 19 34 – plads til én klasse ad gangen.  Vi henviser til Sundhedsstyrelsens anvisninger i forhold til afstand, god håndhygiejne, host og nys i ærmet, samt max 10 personer samlet ét sted. Vores tilbud er tilrettelagt således, at anvisningerne kan overholdes, men det er lærernes ansvar, at anvisningerne overholdes.

OBS

Der er ingen adgang til Middelalderbyen eller huse og gangbroer i Griffenholm. Dette er grundet restriktioner fra Sundhedsmyndighederne. Ved ankomst vil I blive modtaget ved lågen ind til skoven. En ansat fra Middelaldercentret vil tage imod jer og forklare jer lidt om skolem og reglerne derinde. Herefter har I området for jer selv i 2 timer.

Starter kl. 9 og kl 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Kompetenceområder:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Historie - Historiebrug

Lav en forespørgsel