Musik i dagtilbuddet

Hvordan får vi mere musik i egen institution? Lolland Musikskoles tilbud Mere musik i egen institution sætter fokus på institutionens personalegruppe. Vi fokuserer på jeres musikalske kompetencer, inspiration, refleksion over hvordan musikken kan sættes i spil i forhold til læreplanstemaer og i forhold til personalegruppens faglige, musiske muligheder. Tilbuddet udarbejdes i tæt samarbejde mellem institutionen og musikunderviseren, hvorigennem det bl.a. besluttes, om der skal inkluderes musikalske forløb for børnene undervejs.

Dagtilbud:
Tidspunkt:
-
Varighed:
Efter aftale
Yderligere priser:
Efter aftale
Faciliteter:
I dagtilbuddet eller i et af vores musikhuse i hhv. Nakskov eller Maribo
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling

Lav en forespørgsel