mikroplast

Læringsforløbet om mikroplast i naturen er udviklet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Teknisk Gymnasium Lolland-Falster. Formålet er at blive klogere på, hvad vores brug af plastik betyder for vores omgivelser.

Forløbet er todelt og sat sammen af:

  1. Et besøg på REFA med rundvisning og oplæg, som vores formidler står for.
  2. Et forløb som underviseren står for med udgangspunkt i materialer, som bliver tilsendt ved booking hos vores formidlere.

Forløbet er fordelt over tre lektioner af 1,5 - 2 timer og indeholder:

  • Introduktion til opgaven og forløbet (lektion 1)
  • Gruppedeling og opgavefordeling (lektion 1)
  • Gennemførelse af analyser (lektion 2)
  • Udarbejdelse af resultat for hver gruppe (lektion 3)
  • Præsentation og fremlæggelse for de andre grupper (lektion 3)

Underviseren står dermed for elevernes aktiviteter med indsamling og undersøgelse af sand. Det betyder samtidig, at det er underviseren, der håndterer det efterfølgende gruppearbejde med prøver fra sand i lokalområdet. Gennem sortering af sandet, finder eleverne ud af, hvor meget mikroplast der er i prøverne. 

Som afslutning på forløbet fremlægger eleverne deres resultater for hinanden. Efter forudgående aftale kan der være mulighed for, at REFAs formidlere deltager i elevernes fremlæggelse og giver feedback.

Download lærervejledning til læringsforløbet her (pdf)

Book et forløb her https://www.refa.dk/REFA/REFA/Skoletjenesten/Book-et-besøg.aspx

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
1,5-2 timer
Kompetenceområder:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse

Lav en forespørgsel