Musik som identitetsskabende

I forløbet skal eleverne udtrykke sig musikalsk, herunder deltage i fremførelse af musik. Faget har fokus på, at færdigheder i at udøve musik må udvikles over tid, og at eleverne opnår fortrolighed med egne og andres roller under fremførelse af musik. Eleverne skal også arbejde med tekstforståelse samt det stemnings- og følelsesmæssige udtryk som musikken tillægger ordene i en given sang.

Arbejdet med musik har desuden en refleksiv side, hvor eleverne øger deres forståelse af musikkens funktion i samfundet, herunder betydningen af selv at have et aktivt forhold til musik. Her udvikler eleverne evnen til kritisk stillingtagen og bliver bevidste om musikkens betydning for socialisering og identitetsdannelse.

Fælles Mål ofatter to kompetenceområder: Musikudøvelse og musikforståelse.

Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledaf, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, Åben Skole og understøttende undervisning. 

Tidspunkt:
-
Varighed:
Efter aftale
Yderligere priser:
Efter aftale
Faciliteter:
På skolen eller hos Musikskolen
Kompetenceområder:
Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Dansk - Kommunikation

Lav en forespørgsel