På kant med Kierkegaard

på kant med kirkegaard

Søren Aabye Kierkegaard (1813 – 1855) havde blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv. Det sættes der fokus på i en 20 sider lang tegneserie, som alle tilmeldte lærere modtager i et klassesæt.

Tegneserien lægger op til en efterfølgende fordybelse i fem af Kierkegaards centrale begreber: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Som indgang til arbejdet med disse har fem nutidige kunstnere – Maja Lisa Engelhardt, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Peter Brandes og Cathrine Raben Davidsen - hver fremstillet et billede, som de tilmeldte klasser får plakater af til ophængning i klassen under arbejdet. Selve elevarbejdet foregår med afsæt i en hjemmeside: www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i relation til kunstværkerne og Kierkegaards tænkning. Formålet med hele projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab til Kierkegaard og får mulighed for at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
20 - 25 (kan dog beskæres)
Faciliteter:
på skolen og i den lokale kirke
Kompetenceområder:
Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Dansk - Fortolkning, Dansk - Læsning

Lav en forespørgsel