Pesach og påske

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske, og hvad de betyder.

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem.

Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest.
Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt?

Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad sætte mad til den kristne påskefortælling.

Tilmelding senest 15. marts 2019 på www.sylf.dk

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
Lektioner 8-10
Faciliteter:
på skolen og i den lokale kirke
Kompetenceområder:
Kristendomskundskab - Kristendom og ikke-kristne religioner, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation

Lav en forespørgsel