Rotur

Foruden rotur langs bredden udfor Naturskolen, har vi også mulighed for at lave en ekspedition til Hestø med naturskolens 5 robåde. På Hestø kan vi studere den specielle flora og måske finde pilespidser eller flinteafslag fra stenalderen.

Vigtigt: Hvis klassen ønsker at benytte Naturskolens robåde, er det nødvendigt, at skolen på forhånd kontakter Naturskolen for at modtage en sikkerhedsinstruks, som den ansvarlige skoleleder/lærer på forhånd skal have underskrevet. Skolen skal også på forhånd have indhentet tilladelse fra elevernes forældre, hvis de skal med på rotur.

Tidspunkt:
-
Yderligere priser:
Efter aftale
Kompetenceområder:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Krop, træning og trivsel, Natur/teknologi - Undersøgelse, Biologi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Undersøgelse, Geografi - Undersøgelse

Lav en forespørgsel