Sorg og livsmod

- når de mindste mister
Sorg

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan fx skyldes, at de mister en af deres nærmeste, eller at der er opbrud i deres familie pga. skilsmisse.

Ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.

Med afsæt i to små nyproducerede fabel-tegnefilm om henholdsvis dødsfald og skilsmisse sættes i børnehøjde fokus på, hvordan sorg kan opleves, og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv. Filmene er produceret af Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til bl.a. DR.

Det tilknyttede undervisningsforløb sætter fokus på, hvad sorg er for en størrelse og på, om der kan etableres et handleberedskab til at tackle såvel egen som andres sorg. I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Tilmelding senest 15. marts 2019 på www.sylf.dk

Lærerkursus:

Sorg og livsmod og Klædt på til sorg
Januar i Nykøbing F
En konsulent fra Børn, Unge og Sorg fortæller om den nyeste sorgteori og om hvad man som lærer skal være særligt opmærksom på, når man møder et barn i sorg.
Efterfølgende deles kurset i to og de deltagende lærere introduceres kort til de to forskellige projekter.

 

Pris:
Gratis
Tidspunkt:
-
Varighed:
Lektioner 8-10
Faciliteter:
på skolen og i den lokale kirke
Kompetenceområder:
Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation

Lav en forespørgsel