Vær med i historie-netværket - for lærere

Vær med i historie-netværket - for lærere
Flittige børn

Museum Lolland-Falster er tovholder for et lille netværk af historielærere, der mødes en gang om året. Her drøfter vi faglige emner, kommer med forslag til historieundervisningen både på skolerne og på museet og udveksler erfaringer.

Netværket er åbent for alle, der underviser i historie, så har du interesse i at deltage, så send besked til museumsformidler Anne Elmer, Museum Lolland-Falster på ae@museumlollandfalster.dk /tlf. 51 21 25 13.

Tidspunkt:
-
Kompetenceområder:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Historiebrug

Lav en forespørgsel