Vanddyr

Børnene deles i hold og får til opgave at fange smådyr i søen og de forskellige vandhuller, der er ved Naturskolen. Bagefter studerer vi holdenes fangst bl.a. ved hjælp af stereolupper og diverse bestemmelsesbøger. Vi fanger også smådyr på land til videre undersøgelse i laboratoriet ved hjælp af forskellige indsamlingsteknikker og fangstmetoder. Her benytter vi bl.a. vores 12 stereolupper samt vores håndbibliotek.

Dagtilbud:
Tidspunkt:
-
Yderligere priser:
Spørg om priser.
Læreplanstemaer:
  • Naturen og naturfænomener
  • Sociale kompetencer

Lav en forespørgsel