Vi spiller sammen -præsentation og introduktion til forskellige instrumenter

Lolland Musikskole
Koncert, Lolland Musikskole

Klassen møder to lærere fra Lolland Musikskole, som vil introducere eleverne til forskellige instrumenter. Lærerne vil fortælle eleverne om instrumenternes historie og placering i musikhistorien, hvorefter eleverne skal her lytte til instrumenternes lyde, når man spiller på dem som professionel. Herefter får børnene selv lov til at spille på instrumenterne. I tillæg kan børnene inden besøget forberede nogle sange til sammenspil, således at der ved besøget på musikskolen kan arbejdes videre med disse sange, og i den sammenhæng også tales om improvisation og musikalsk skaben

Pris:
1500 kr.
Tidspunkt:
-
Varighed:
3 x 1 time og evt. tilkøb af en koncert som afslutning på forløbet
Faciliteter:
På skolen eller på musikskolen
Kompetenceområder:
Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse

Lav en forespørgsel