Viden i tiden – Maribo bogsamling

Viden i tiden

Det første folkebibliotek i Danmark blev oprettet i Maribo i 1796, og bibliotekets bogsamling kan nu ses på Stiftsmuseet i Maribo. Med fokus på oplysningstidens tanker om undervisning og dannelse viser vi samlingens skatte og unika frem. Efterfølgende vil børnene kunne fremstille deres egen klassebog, skrevet med pen og blæk og illustreret med kopier af gamle bogillustrationer. De skal også på fotojagt efter udvalgte genstande på museet og guides her rundt ved hjælp af et kort, kodet i runeskrift og med trykt gotisk skrift. Endelig vil de kunne høre små opbyggelige tekster hentet fra børnebøger gennem de sidste 200 år.

Tema i historiekanonen: Stavnsbåndets ophævelse

 

Pris:
550 kr.
Tidspunkt:
-
Yderligere priser:
Pris: 550 kr. pr. påbegyndt time.
Kompetenceområder:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Historiebrug, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Læsning

Lav en forespørgsel