Workshopforløb
Workshopforløb

Fuglsang Kunstmuseum tilbyder løbende kreative workshopforløb for børn og unge udarbejdet med udgangspunkt i de skiftende særudstillinger, der vises på museet hen over året. Forløbene indeholder altid både besøg i særudstillingen og i billedkunstværkstederne i KUMUS. Temaer, kreative aktiviteter og materialevalg skifter med udstillingerne. Museets formidler er med i hele forløbet.

Workshops for skoleklasser er tilrettelagt, så de tilgodeser folkeskolens nye Fælles Mål for de udvalgte fag og klassetrin. Forløb for dagtilbud er tilrettelagt, så de tilgodeser de pædagogiske læreplanstemaer.

Bemærk at målgrupperne skifter med udstillingerne hen over året.

Tidspunkt:
-
Kompetenceområder:
Håndværk og design - Håndværk – materialer, Håndværk og design - Håndværk – forarbejdning, Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Håndværk og design - Design

Lav en forespørgsel